PSYCHOTERAPIA TOMASZ SAWIŃSKI

Polityka prywatności

PLIKI COOKIES

 1. Strona  www.gabinet-psychoterapeuty.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ
  Tomasz Sawiński, ul. Czwartaków 3/11, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 5471977949
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.gabinet-psychoterapeuty.eu jest GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński ul. Czwartaków 3/11, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 5471977949, numer telefonu +48  694 814 799, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§ 2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, cel i podstawa zbierania danych

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a)RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; tutaj w celu możliwości korzystania z formularza kontaktowego oraz możliwości wykorzystania danych do kontaktu zawartych w formularzu oraz systemie rezerwacji przedstawiciela  GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński.

WARUNKI WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH.

 1. Udzielona zgoda w formularzu kontaktowym i systemie rezerwacji może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację pozostałych usług. Wycofanie zgody może odbyć się poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: tomasz@gabinet-psychoterapeuty.eu
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty określone przepisami prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla właściwego realizowania swoich zadań.
 2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej są od razu przekazywane na tomasz@gabinet-psychoterapeuty.eu, nie są zapisywane i gromadzone na serwerach podmiotów realizujących zadania w zakresie obsługi strony.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania celu w jakim wysłano informacje / zapytanie przez formularz / system rezerwacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń własnych bądź zabezpieczenia się przed roszczeniami określonymi przepisami kodeksu cywilnego;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, jakim jest kontakt przedstawiciela GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński w celu realizacji usługi lub do czasu cofnięcia zgody. Dane pozyskane z formularza zgłoszeniowego i systemu rezerwacji są archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt GABINET PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ Tomasz Sawiński w celu realizacji usługi.

§ 3
Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 3. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 4. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
 5. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
 6. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
 7. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
 8. Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: media.profi84@gmail.com
 11. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.