PSYCHOTERAPIA TOMASZ SAWIŃSKI

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie w warunkach uważnego słuchania i akceptującej postawy terapeuty. To bezpieczna przestrzeń, w której znajdziesz drogę do złagodzenia cierpienia psychicznego i uwolnienia Swojego twórczego potencjału. To leczenie możliwe dzięki korektywnemu doświadczeniu emocjonalnemu.

Proces leczący w psychoterapii indywidualnej polega na stworzeniu przy współpracy z pacjentem emocjonalnych warunków, których mogło zabraknąć w toku rozwoju psychicznego. Należą do nich: empatyczne rozumienie, wzmacnianie mocnych stron, adekwatne wsparcie, zachęcanie do podejmowania wyzwań i budowania pełnego i szczęśliwego życia.

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

Alice Miller

Dla kogo jest psychoterapia indywidualna?
Psychoterapia indywidualna
Korzyści z psychoterapii mogą odnieść wszyscy, którzy:
 • doświadczają emocjonalnego cierpienia
 • pragną zmiany
 • chcą zatroszczyć się o siebie i swój dobrostan psychiczny
 • chcą przeciwstawić się swoim destrukcyjnym wzorcom funkcjonowania
 • pragną zyskać większy wpływ na swojej życie
 • chcą być bardziej zadowoleni z życia i mieć szczęśliwe relacje

Ile trwa psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna
Długość terapii indywidualnej zależy od następujących czynników:
 • Zgłaszanego problemu i czasu jego występowania – im problem bardziej świeży i mało rozbudowany, tym leczenie trwa krócej (np. zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne). Problemy mające swoje korzenie w dzieciństwie wymagają dłuższego leczenia (zaburzenia osobowości, somatyzacje, cięższe postaci nerwicy czy depresji).

 • Stopnia cierpienia psychicznego i pragnienia zmiany (Im większe
  cierpienie i motywacja do zmiany, tym efekty widać szybciej.). Im więcej wtórnych korzyści z cierpienia, a w związku z tym mniejsza motywacja, tym leczenie trwa dłużej (Niekiedy konieczne jest zwiększenie poziomu cierpienia pacjenta, by mógł zwrócić się przeciwko swoim autodestrukcyjnym wzorcom funkcjonowania i rozwijał swoje
  prawdziwe JA.).

 • Założonych celów (im bardziej pozytywnie określimy cel terapii oraz im bardziej będzie on realistyczny w naszym subiektywnym odczuciu tym większą mamy szansę na wyleczenie)

 • Indywidualnych cech i zasobów pacjenta. Przyjmuje się, że terapia
  krótkoterminowa obejmuje kilkanaście spotkań. Długoterminowa –
  kilkadziesiąt spotkań i więcej
 
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.